post hero banner sustainable mobility

Duurzame mobiliteit: alles hangt met elkaar samen!

Gepubliceerd op 15 april 2021 - 5 gelezen minuut(en)

Regelgeving. Het woord alleen al is ontmoedigend. En wanneer je niet alle regels begrijpt, wordt het volgen van de voorschriften nog lastiger. Nu regeringen over de hele wereld duurzaamheidsvoorschriften opleggen aan diverse bedrijfssectoren, zal iedereen binnenkort zijn rol moeten spelen om de CO2-uitstoot te beperken. Wij spraken met Eve Hagendorf, technisch directeur en ambassadeur voor duurzame mobiliteit bij Michelin, over de uitdagingen die ons te wachten staan en wat fleetowners hierover moeten weten.

 

post portrait sustainable mobility

 

Eve Hagendorf, technisch directeur en ambassadeur voor duurzame mobiliteit bij Michelin

 

De EU-commissie heeft onlangs de eerste algemene Europese CO2-emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen geïntroduceerd. Waarom nu?

Eve Hagendorf: Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee onze sector vandaag wordt geconfronteerd, is de klimaatverandering en dit houdt absoluut verband met de CO2-uitstoot. Wereldwijd is er een dringende en groeiende tendens om deze emissies te verminderen1 en dat is het belangrijkste doel van deze nieuwe verordening. Deze richtlijnen betreffen elke nieuwe vrachtwagen die in Europa wordt verkocht. Het begon met zware bedrijfsvoertuigen, daarna middelzware bedrijfsvoertuigen en in de nabije toekomst volgen ook de touringcars, bestelwagens en trailers. 

Elke fabrikant van original equipment moet nu de CO2-emissieprestaties aangeven van elk nieuw zwaar bedrijfsvoertuig dat in Europa wordt verkocht. Hiervoor heeft de EU-commissie, in samenwerking met universiteiten en met deskundigen van deze OEM's, een methode vastgesteld om de CO2-uitstoot te berekenen. Het resultaat is VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). Met behulp van dit hulpmiddel kunnen de OEM's de globale CO2-prestaties declareren op basis van de componenten die voor elke vrachtwagenconfiguratie door de klant zijn geselecteerd. De banden behoren tot de componenten met de meeste impact.

En denk je dat de fleetowners op de hoogte zijn van deze verordening?

E.H.: Ze hebben er nu nog niet direct mee te maken. Vaak weten ze helaas nog niet eens dat deze verordening bestaat. Maar wanneer zij hun wagenpark gaan vernieuwen met nieuwe vrachtwagens, merken ze dat hun specificatie-opties veel beperkter zijn. Hier komt de bandenkeuze om de hoek kijken. Het is belangrijk op te merken dat veel fleetowners de impact van de banden op de CO2-uitstoot over het hoofd zien. De realiteit is echter, dat een derde van het energieverbruik van een vrachtwagen rechtstreeks verband houdt met de banden. De juiste bandenkeuze is dus van cruciaal belang. 

 


arrow highlight yellow

 

Welke factoren bepalen de CO2-uitstoot van een band?

De rolweerstand van de banden is een van de ontwerpfactoren die bijdragen aan de energie-efficiëntie. Naarmate de banden slijten, daalt de rolweerstand ౼ en in deze belangrijke periode, wanneer de rolweerstand het laagst is, is de energie-efficiëntie dus het hoogst. Michelin doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze banden veilig zijn, zelfs wanneer ze half zijn versleten. De regelgeving en forse belastingvoordelen zetten de OEM's ertoe aan om banden met een lage rolweerstand, naast andere innoverende technologieën, in hun vrachtwagens te integreren.

 

 

Het is duidelijk dat het maken van de juiste keuze van cruciaal belang is. Wat is volgens jou het grootste misverstand bij de bandenkeuze?

E.H.: Enkele jaren geleden werd algemeen aangenomen dat de keuze van een band met het label A, de hoogste graad van energie-efficiëntie, ten koste ging van kilometerrendement, veiligheid of levensduur. Maar dat is niet waar. Met de juiste innovatieve technologie, is dit allemaal haalbaar. Bij Michelin begrijpen we dat fleetowners vooral letten op de total cost of ownership (TCO). Daarom hebben wij veel geïnvesteerd om te zorgen dat ook de banden hun bijdrage leveren voor hun bedrijfsactiviteit.

 


arrow highlight yellow

 

Hoe kan de CO2-uitstoot met 10% worden verminderd? 

Fleetowners kunnen hun CO2-uitstoot met 10% verminderen, eenvoudig door twee klassen hogere banden te kiezen (klasse A in plaats van C).2

 

 

Kun je ons uitleggen hoe de innovatie en technologische vooruitgang dit mogelijk heeft gemaakt?

E.H.: Als je een goede band wil ontwerpen, moet hij aan alle eisen voldoen. Hij moet de CO2-emissie beperken, veilig zijn, lang meegaan en bijdragen aan de circulaire economie door uitstekende vernieuwingsmogelijkheden. Alle elementen zijn essentieel en kunnen alleen door innovatie worden bereikt. Wij hebben gewerkt aan talrijke technologieën om het karkas, het loopvlakprofiel en het rubbermengsel te verbeteren, want ౼ al deze factoren beïnvloeden de balans van de prestaties.

Deze nieuwe verordening is in de eerste plaats gericht op de OEM's; waarom zouden de fleetowners zich betrokken moeten voelen?

E.H.: Als je de levenscyclus van banden analyseert, blijken de CO2-emissies vooral hoog in de gebruiksfase. De fleetowners kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot. Om echt een verschil te maken, moeten zij zich bewust worden van de impact van hun bandenkeuze wanneer zij hun wagenpark vernieuwen. Zonder hun TCO aan te tasten, kunnen zij een keuze maken die bijdraagt aan de wereldwijde doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen.

 

 Ik denk dat de wereldwijde pandemie de ongelooflijk belangrijke rol heeft laten zien van de wagenparken voor de mobiliteit en hun belang voor ons dagelijks leven. Als samenleving zijn wij hoe langer hoe meer afhankelijk van wagenparken om ons goederen en diensten te leveren. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat zij over alle middelen beschikken om de juiste weg in te slaan wat betreft de uitstootvermindering.

Eve Hagendorf, Technisch directeur bij Michelin en ambassadeur voor duurzame mobiliteit

 

Wagenparken lijken een belangrijke factor te zijn in de wereldwijde transitie naar duurzamere mobiliteitsoplossingen. Denk je dat hun rol blijft evolueren?

E.H.: Absoluut. Ik denk dat de wereldwijde pandemie de ongelooflijk belangrijke rol heeft laten zien van de wagenparken voor de mobiliteit en hun belang voor ons dagelijks leven. Als samenleving zijn wij hoe langer hoe meer afhankelijk van wagenparken om ons goederen en diensten te leveren. Daarom moeten wij ervoor dat zij over alle middelen beschikken om de juiste weg in te slaan wat betreft de uitstootvermindering. Fleetowners werken met zeer krappe financiële marges, dus hebben ze slimme oplossingen nodig die veel voordelen opleveren, ౼ en banden zijn één van die oplossingen.

Hoe ziet de toekomst voor wagenparken eruit in termen van regelgeving en verantwoordelijkheid?

E.H.: In de komende jaren zullen de fleetowners in toenemende mate verantwoordelijk worden gesteld voor de emissies van hun voertuigen. Niet alleen in termen van regelgeving; ze zullen ook onder druk komen te staan van hun klanten die hun eigen CO2-emissiedoelstellingen in het oog moeten houden.

 

4 veelzeggende cijfers 

 

Gemiddelde doelstellingen voor de CO2-emissiereductie3
 

michelin site sustainable mobility 2michelin site blocs texte chiffres cle s bleu

Geprojecteerde resultaten4
 

michelin site sustainable mobility 1michelin site blocs texte chiffres cle s bleu

 

 

 

post new regulation sustainable mobility

 

 

De nieuwe regels in het kort

Geldend voor zware voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg.

  • Rolweerstand, luchtweerstand, massa en inertie, wrijving van de versnellingsbak, hulpvermogen, motorprestaties en andere parameters worden met VECTO berekend om het brandstofverbruik en de CO2-emissies te simuleren.5
  • Aan elke vrachtwagenconfiguratie wordt een CO2-prestatiewaarde toegekend, die meetelt voor de totale jaarlijkse emissies van de OEM's op basis van de verkochte voertuigen.

  

BRONNEN

https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
2 Interne schatting van Michelin in 2021; CO2-emissie van een band met rolweerstand klasse A in vergelijking met een band in klasse C, met een gemiddelde hypothetische lading van 30T.
3 Emmissiereductiedoelstelling OEM's: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en#:~:text=The%20Regulation%20(EU)%202019%2F,in%20a%20technology%2Dneutral%20way

U gebruikt een verouderde versie van de Web Browser

Deze website ondersteunt de browser niet dat u momenteel gebruikt. Dit betekent dat sommige functies niet naar behoren zullen werken. Dit kan resulteren in vreemde gedragingen tijdens het surfen op de website.

Gebruik of upgrade / installeer een van de volgende browsers om volledig gebruik te kunnen maken van deze website.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+